Punjab Barapasali Masala
Punjab Mahi Amritsari
Punjab Hara Bara Kebab
Punjab Aloo Tikki Sanja Chula
Punjab Dal Gharana
Shehad E’ Jamun

Gharana’s Punjab

Other outlets at Holiday Inn Dubai - Al Barsha